Albanian-ALEnglish (United Kingdom)

Fjalori elektronik

Fjalori elektronik është i mbështetur në “Fjalorin e Gjuhës shqipe”, Tiranë 2006, të Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë, me rreth 48 000 fjalë...

më shumë

Siguri dhe përditësim

Fjalori elektronik është i mbështetur në “Fjalorin e Gjuhës shqipe”, Tiranë 2006, të Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë, me rreth 48 000 fjalë...

më shumë

Ndihmë dhe mbështetje

Të gjithë përdoruesit e fjalorit elektronik mund të kontaktojnë Terminal Albania shpk me anë të komunikimit elektronik në adresën...

më shumë